top of page

עדויות חברות.ים

אקדמיה לשוויון היא הארגון החשוב ביותר שצומח כרגע בתחום האקדמי בארץ. השלוב בין מרצים צעירים וותיקים, בין מרצים בישראל ובחו"ל, של מרצים באוניברסיטאות ובמכללות, ובעיקר בין מרצים ועובדים באוניברסיטה - מבשר גישה הרבה יותר מתקדמת, סוציאלית ופוליטית, לעומת כל מה שהיה קיים עד כה. היא שוברת את תקרות הזכוכית והבטון המעמדיות, המגדריות ,האתניות והלאומיות במגדל השן האקדמי.

אבישי ארליך


אני גאה להיות חבר באקדמיה לשוויון, ארגון שפועל להגנה על החופש האקדמי, מתנגד לשיתוף הפעולה של האקדמיה הישראלית עם דיכוי העם הפלסטיני, תומך בערך ההשכלה הגבוהה כמשאב ציבורי ומקדם את תחומי העניין המקצועיים של חוקרים ישראלים. כל אלה מהווים חזיתות קריטיות במאבק לדמוקרטיזציה של ישראל/פלסטין.
ג'ואל ביינין, אוניברסיטת סטנפורד


אקדמיה לשוויון היא ארגון מיוחד שמאפשר תחושת השפעה ומעורבות גם למי ששולחן העבודה שלהם עמוס וכובל. בכל רגע נתון א.נשים פועלות.ים בשמנו: בתחומי מניעת הטרדה מינית ומגדרית בקמפוסים, לסולידריות עם פלסטינים באקדמיה משני צידי הקו הירוק; לחיזוק השפה המאפשרת דיאלוג מזרחי-אשכנזי; להתייצבות לצד מי שנרדפים על-ידי כוחות האופל, לקידום מגוון בכל הדרגים בעולם האקדמי ובמיוחד להעלאת מודעות למשמעות של היות דור ראשון באקדמיה. אקדמיה לשוויון מאפשרת לנו לפעול כשהדברים קרובים לליבנו ולתמוך בפועלם של אחרות.ים בארץ ובעולם בנושאים רלוונטיים להשכלה הגבוהה. אקטיביזם מיוחד מאד של השמעת קול ויצירת מרחב של שיחה והחכמה.
אורלי בנימין, אוניברסיטת בר-אילן


אקדמיה לשוויון היא בעיני הזדמנות. לפגוש, לפתוח את הראש ולהיעשות אינטלקטואלית אורגנית. בעיקר במקום הזה. זו התקבצות שוויונית בשאיפתה, סגורה ומוגבלת, שכוחה, בדומה לאיגוד מקצועי, בהצטרפותה ברבות הימים לשותפותיה הפוטנציאליות מכל התחומים בדרך למהפכה.
תמר ברגר


אני גאה באקדמיה לשיויון כי היא מקדמת מערכת של חינוך והשכלה גבוהה המותאמת לדור ראשון כאלטרנטיבה למערכת שבה ידע, מוביליות חברתית ואפשרות לשינוי חברתי תלויה בנסיבות לידתך. בזה היא מאמצת עמדה שרואה את כולם כבעלי זכות ואפשרות ללמוד ולתרום. היא רואה אקדמיה לכולם.
יעל ברדה


אקדמיה לשוויון מניחה כי האוניברסיטה בכלל והאוניברסיטאות בישראל בפרט הם אתרים של אי-שוויון עמוק, שבהם לפלסטינים, מזרחים, נשים ולהט״ב אין קול ומעמד שוויוניים. אקדמיה לשוויון מניחה כי האוניברסיטאות ובמיוחד הסגל והסטודנטים משחקים בכוח תפקיד חשוב במאבק לשוויון וצדק בתוך חברותיהם, ובישראל מאבק זה הוא נגד הפרויקט הקולוניאלי - אוניברסיטאות אינן איים, ואל להן להיות מגדלי שן. אקדמיה לשוויון היא קהילה של בני אדם הדואגים זה לזה בראש ובראשונה, בעידן שבו דאגה מסוג זה נדירה. מסיבות אלו ועוד אני תומך באקדמיה לשוויון.
ניב גורדון


אקדמיה לשוויון היא אולי הגוף האקדמי המקצועי היחיד שפועל במדינת המתיישבים הקולוניאלית, ישראל, ומעבר לה, שחבריה הם בעיקר אקדמאים המחזיקים באזרחות ישראלית (בין השאר) העוסקים בניסיון ממשי להגן על ערך השוויון בסביבה העוינת של אפרטהייד, גזענות ושנאת זרים השוררת בישראל.
אורי דייויס


ארגון אקדמיה לשוויון משמיע את קולו בסוגיות חשובות הנוגעות לצדק ושוויון באקדמיה. יש חשיבות גדולה בקיומו של ארגון מרצים בעלי רגישות פוליטית ומוסרית הנאבק נגד אפלייה וסתימת פיות וכן למען הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לכול.
אלון הראל


'אקדמיה לשוויון' הוא הארגון הנכון בזמן הנכון. ראשית, הוא פועל למען שוויון בתוך האקדמיה פנימה, על ידי למידה, דיון ומאבק בנושא אפלייה קשיים ומוכחשים בתוך הקמפוסים. עובדי קבלן, סגל זוטר, מינהלי וזמני, עובדי מכללות, מיעוטים ונשים הנתקלים.ות בתקרת זכוכית ויחס פוגעני. א"ש אומרת לאקדמיה, מבפנים, "נאה דורש, נאה מקיים"..  שנית,  א"ש מבקש לפורר את חומות הקמפוס שהתבצר לאחרונה 'במגדל השן', על-ידי מאבקים לפתיחות, הזדמנות, שוויון וקידום ערכי צדק, ובכך להיות גורם מוביל במאבק על דמותה של ישראל. כל אלה שדמות האקדמיה והחברה יקרים להם – הצטרפו לאקדמיה לשוויון – כאן ועכשיו!
אורן יפתחאל


"אקדמיה לשוויון" הוא בית ומקלט בסבך של האקדמיה הישראלית. הארגון מחבר בין השכבות והדורות השונים שפועלים באוניברסיטה והוא מחבר בין המאבקים השונים שארגון שמאל אמיתי אמור לחבר ביניהם (מאבק נגד אפליה, גזענות, כיבוש ובעד שוויון לאומי, מגדרי ועוד..)
כאקדמאי פלסטיני בעל אזרחות ישראלית, "אקדמיה לשוויון", נתן לי את האפשרות להעלות ולהאבק על נושאים החשובים באמת לקהל הסטודנטים והאקדמאיים הפלסטינים בישראל: חופש הבטוי, הכרה בשפה הערבית והכרה בייחודיות הבעיות והמכשולים שנתקלים בהם בני החברה הערבית-פלסטינית אזרחי ישראל בכניסתם לשערי הקמפוס הישראלי.
אקדמיה לשוויון הוא ארגון חשוב לאקדמיה ולאקדמאיים בישראל בכלל, אך הוא חשוב שבעתיים לאקדמאיים ולסטודנטים פלסטינים באקדמיה הישראלית.

עבד כנאענה


אקדמיה לשוויון מדברת אלי כי בעיני היא מסגרת חשיבה ופעולה שמזמנת הצטלבות בין מגוון של קולות, א.נשים, נושאים וכיווני פעולה שמאליים. דרכה אפשר לפעול למען העסקה הוגנת של מרצות ושל עובדות ניקיון במכללות ובאוניברסיטאות, לעבוד נגד אלימות משטרה כלפי תושבי שכנות עיסאוויה בשם הביטחון של קמפוס הר הצופים, לערער על דיכוי של סטודנטים ומרצים פלסטיניים בגדה המערבית ובעזה ולחשוף הטרדות מיניות ואלימות מינית באקדמיה, בין היתר. החיבורים חיוניים לדעתי כמו גם המקום והאפשרות ליזום פעולה נגד עוולות שמעסיקות חברות שונות בארגון ולהעצים אותה בעזרת הקבוצה.
רלה מזלי, חוקרת עצמאית, סופרת, אקטיביסטית


חשיבותו של ארגון אקדמיה לשוויון חורגת מתחומיה של האקדמיה, משום שסך פעולותיו מציע פרשנות מעשית, קונקרטית, למושג 'שמאל'. בהיותו ארגון שמאל במובהק, א"ש מגלם את הקשר ההדוק הקיים בין פעילות למען העסקה הוגנת במוסדות האקדמיים ובין מאבק נגד מעצרי סגל וסטודנטים באוניברסיטאות הפלסטיניות בגדה המערבית הכבושה; בין מיגור הטרדות מיניות באקדמיה ובין קריאה למעורבות חבריה וחברותיה בהתנגדות מעשית להחדרת מיליטריזם למוסדות האקדמיים; בין תביעות למגוון בשכירת סגל צעיר ובין התנגדות לכימות איכויות.
ענת מטר


עבורי אקדמיה לשוויון היא קודם כל משפחה מורחבת של קולגות בני ובנות רקעים שונים שלכולם שאיפה לפרוץ את המעגלים ולפתוח עוד ועוד דלתות עבור בני ובנות קהילות מודרות – הן דור ראשון בהשכלה הגבוהה, והן בקידום משמעותי בתוך המסלול האקדמי. ביחסי הכוחות האכזריים שבין ישראל לשכנינו הכבושים בפלסטין, הפעילות של אקדמיה לשוויון למען הזכות ללמוד וללמד, זכות המוביליות למחקר, הדרישה להוציא את זרועות הביטחון והמעקב מהקמפוסים ומהרשתות האקדמיות, הן עוד דרך להסרת מחסומים ולהגנה על הזכות הבסיסית של כולם ללמוד, להתפתח, להתבטא. זה נכון לא פחות בישראל עצמה, שבה אנו נדרשים להבטיח מרחב הוראה, למידה ומחקר בטוחים והוגנים הן למרצים הוותיקים והן לדור הצעיר, מרחב שחף מהטרדות, ממשחקי כוח וסטיגמות.
גלעד מלצר


ארגון חשוב הנותן קול עצמאי, צלול, ובר השפעה לכל מי שייך לאקדמיה - בעקיפין או במישרין, זוטרים ובכירים – יש להשמיע קול זה ברמה. אקדמיה לשוויון תומכת רגשית וארגונית בחברותיה וחבריה – סולידריות שהנה קריטית בימים כתיקונם בכלל ובעת מצוקה בפרט.
ורד סלונים-נבו, אוניברסיטת בן-גוריון


בחברה שיכורה מכוחה לדכא, חברה השרויה בתרדמת ללא מחשבה, פועלת אקדמיה לשוויון לעורר, להזכיר, לחקור ולהושיט יד לעבר חיים צודקים יותר.

ח׳אלד פוראני

 

 

  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page