top of page

עלינו

אקדמיה לשוויון היא ארגון חברים וחברות הפתוח לכל המבקשות/ים לחולל שינוי פרוגרסיבי בתוך האקדמיה ומתוכה, וקורא לפעולה למען החברה ונגד עוולות חברתיות ופוליטיות. אקדמיה לשוויון פועלת לדמוקרטיזציה של האקדמיה ושל החברה, נאבקת במעורבות של האקדמיה הישראלית בדיכוי צבאי ופוליטי, נלחמת בניצול יחסי מרות באקדמיה ובהשתקה של קולות ביקורתיים, ומציעה חלופה למדיניות הפוגעת בזכות השווה לחינוך ובנגישות להשכלה אקדמית.

  • TikTok
  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page