top of page

     סולידריות בארץ ובעולם


אקדמיה לשוויון מקדמת סולידריות עם עמיתים מותקפים על רקע דעותיהם או פעילותם הפוליטית והחברתית ופועלת לביסוס קשרי סולידריות עם כל מי שנפגע מרדיפות בישראל וברחבי העולם. אקדמיה לשוויון עומדת לצד יחידים ומוסדות הנפגעים מהפרות בוטות של חופש אקדמי, האשמות ב״אנטישמיות״ שמקדמת ההסברה הישראלית או כל רדיפה על רקע פוליטי או חברתי אחר.

 

האקדמיה הנאוליברלית והעיסוק האקדמי מזמינים בידוד והפרדה ברוב המרחבים המקצועיים, ובגלל המבנה ההיררכי ומשטר התחרות באקדמיה יש קושי לייצר סולידריות ולמצוא מענה הולם להתקפות כאלה. אנו מבקשים לייצר מרחבים של תמיכה הדדית וסולידריות עם אקדמאים מותקפים בארץ ובעולם. סולידריות כמתודה פמיניסטית היא תמיכה פוליטית שמעוגנת בידע קונקרטי על נסיבותיהם של המותקפים, אבל גם ביכולת להבין את הנסיבות האלה (בלי לנכס אותן) על מנת לעמוד לצדם ולחזקם בדרך האפקטיבית ביותר. אנו עוקבים בדאגה אחר התרחבות מעגלי ההתקפות על אקדמאים והשפעתן על תפקודם ותנאי ההעסקה של יחידים ופעמים רבות מחליטים להתערב כארגון, על רקע לחצים פוליטיים, כמו מול האוניברסיטה החופשית בברלין שביטלה הרצאה של החוקרת הפלסטינית לילה שריף על רקע פוליטי, או מול אוניברסיטת פרזנו בקליפורניה, שביטלה הליך חיפוש מועמדים לקתדרת ״אדוארד סעיד״ כי כל המועמדים היו ממוצא ערבי. הארגון שלנו היה בין הראשונים שדרשו לברר עד תום וללא משוא פנים את טענות ד״ר דותן לשם חבר הארגון על הנסיבות שאילצו אותו לעזוב את אוניברסיטת חיפה על רקע פעילותו הציבורית. התקפות על מרצים/ות כמו בפרשת הקלטת המסדרון שבישל הארגון אם תרצו על מנת לתקוף מרצה באוניברסיטה העברית ורדיפות אחרות לא נשארות ללא מענה. בינואר 2018 הוצאנו משלחת לטורקיה כדי לחזק את ידיהם של האקדמאים הנרדפים שם על ידי המשטר בשל חתימה על עצומת שלום וסייענו בייצור נראות בינלאומית למצבם, כמו גם למאבקים תחת התקפות והאשמות מופרכות של תומס עבוד, מרק היל, לארה אל קאסם, ג׳ון צ׳ייני ליפטון, סוזן סלומוביץ, קת׳רין פרנקי, סיגריד וורטומן, האוניברסיטה המרכז-אירופאית בהונגריה, מחלקות למגדר בהונגריה וקולגות מקטלוניה. אנו שוקדים על פיתוח הידע היכולת שלנו כארגון להוות רשת תמיכה לאקדמאים שמעמדם והחופש האקדמי שלהם מאוים תחת לחץ פוליטי.

 ליצירת קשר: info@academia4equality.com

  • TikTok
  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page