top of pageסולידריות עם האקדמיה הפלסטינית והתנגדות לכיבוש

הצוות פועל לפתח באופן אתי ואחראי קשרים עם אקדמאים/יות בפלסטין ועם מוסדות האקדמיה הפלסטינית, מתוך סולידריות עם מאבקם לחירות ונגד הכיבוש. אחת הדרכים האפקטיביות לעבודת סולידריות היא הפניית המבט פנימה, לחלקנו, וחלקה של האקדמיה הישראלית בביסוס ובהמשך השליטה על השטחים הכבושים, מיליטריזציה ודיכוי האקדמיה הפלסטינית. אנו נאבקים נגד הפרות אלו של החופש האקדמי ושל חירויות בסיסיות.

הקמפיין המשותף לאקדמיה לשוויון ואוניברסיטת כדורי לסילוק רשויות הצבא מתחומי הקמפוס בטולכרם ב- 2016 היווה הזדמנות נדירה לחדש קשרי סולידריות של אקדמאים מישראל עם אקדמאים בפלסטין לאחר עשורים של נתק מוחלט.
לאורך הקמפיין התמודדנו עם מגוון סוגיות שצפו, כמו למשל, האם אין מדובר ב״נורמליזציה״? האם פניות לצבא ולרשויות רצויות, האם הן דרך הפעולה האפשרית היחידה? האם אנו מסוגלים לפעול כשווים במסגרת הפעולה המשותפת שיצרנו בתנאים של אי שוויון קיצוניים? כארגון אנו שואפים לפתח עוד פעולות של הגנה על החופש האקדמי בפלסטין ולכוון את פעולתנו לחשיפת חלקה של האקדמיה בישראל במדיניות הדיכוי ובמדיניות הכיבוש באופן כללי. לצורך זה הקמנו את מאגר המידע ״אקדמיה מגויסת״ המרכז את כל המידע הציבורי בנושא מעורבות האקדמיה הישראלית. המאגר שואף לספק לנו, לאקדמאים בישראל ומחוצה לה, כלים טובים יותר להבין את הקשר בין המוסדות האקדמאים בהם אנו לומדים ומלמדים ואליהם אנו קשורים ובין המציאות הפוליטית ולפעול לשינויה מתוך ומחוץ לאקדמיה.

 

אקדמיה לשוויון נאבקת נגד המיליטריזציה של האקדמיה הישראלית והשפעתה על החברה הישראלית. מיד לאחר שפורסם מידע ציבורי מפורט על תנאי המכרז של תוכנית ״חבצלות״ של המודיעין הישראלי, שבו זכתה האוניברסיטה העברית הפעלנו לחץ ציבורי ובינלאומי על רשויות האוניברסיטה לא לקבל את דרישות הצבא להקמת בסיס צבאי בתוך הקמפוס ולהתערבות בתכני הלימוד. פעלנו על מנת להגן על מרקם החיים האזרחי האקדמי ועל החופש האקדמי של סגל ההוראה בחוגים הרלוונטיים. בנוסף, פרסמנו נייר עמדה בנושא אקדמיה וצבא שבו מתחנו ביקורת על הכפפת האקדמיה לצבא.

אקדמיה לשוויון מאמינה כי אפשר וצריך לפתח דרכים אפקטיביות להתנגד להפרות החופש האקדמי בישראל ובפלסטין מעבר לשליחת מכתב, או חתימה על עצומה. ברשת החברתית אנו מפרסמות גם את הישגי האקדמיה הפלסטינית ומעוררים כך מודעות להצלחות למרות ותחת תנאי הדיכוי הקשים. דרך פעולה נוספת היא ארגון אירועים באקדמיה הישראלית ומחוצה לה כמו יום העיון, שנערך בהשראת הקמפיין הבינלאומי שהובלנו ״אוניברסיטת כדורי: ממנדט לכיבוש״ באוניברסיטת חיפה ואירוע שקיימנו באוניברסיטת SOAS באנגליה במהלכו הצגנו את מאגר המידע. אירועים כאלה מאפשרים לנו להעלות את הכיבוש ואחריות האקדמיה הישראלית לדיון בארץ ובעולם, כמו גם לחבור לפעילות/ים המקדמים קמפיינים דומים. מאז הקמתה אקדמיה לשוויון מארחת דוברים ודוברות מחו״ל, שחלקם נמנעים משיתוף פעולה ממסדי עם האקדמיה הישראלית וכן חוקרים וחוקרות פלסטיניים מהשטחים ומהעולם שחשוב להם להגיע לקהלים בישראל בלי לשתף פעולה עם הממסד.

ברצוננו לעודד קולגות שלנו מהשטחים הכבושים ומהעולם לפנות אלינו, כדי שנוכל לקיים כמה שיותר אירועים כאלה בעתיד.

  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page