top of page

       

     דור ראשון להשכלה גבוהה
 

צוות דור ראשון להשכלה גבוהה מקיים סדנאות לתלמידי ותלמידות מחקר שהן דור ראשון להשכלה גבוהה ומספק להן כלים להשתלבות בעולם האקדמי תוך דיון ביקורתי. כמו כן, מקדם הצוות מודעות מוסדית למושג ״דור ראשון״ שמאפשר התבוננות חוצת זהויות ונסיבות על האתגרים שבקידום שוויון באקדמיה ובחברה הישראלית.
 

מחקרים ומציאות היומיום באקדמיה מראים שלמרות שבכתות נלמדות תיאוריות על שוויון, רב תרבויות, שיח זכויות ונושאים דומים, בפועל האקדמיה משקפת את כל החוליים מהם סובלת החברה הישראלית. היא מדירה את כל אלה שנמצאים בשולים האתניים, לאומיים, מיניים, גופניים וכו׳. בעוד מספרם של הנשים באקדמיה הולך ועולה, הן עדיין מיעוט בעמדות הכוח. תופעות כמו פאנלים אקדמיים בהם דוברים גברים בלבד עדיין נפוצות, שיח מיזוגני משתולל ברשתות החברתיות ובחישוב מסלולי הקביעות יש נחיתות מובנית לנשים ולקבוצות לא הגמוניות. אי השוויון של פלסטינים בקמפוסים בולט מאוד, ויותר קשה לדבר על דיכוי של מזרחים, אתיופים, בעלי מוגבלויות ולהט״בק. כל צורות האי שוויון האלה מצריכות מחקר ויציאה לפעולה. אקדמיה לשוויון מנסה להתמודד עם האתגר הזה באמצעות תמיכה בסדנת דור ראשון שבה אנו משתתפים כמרציםות וחונכיםות ואותה מרכזת חברת הועד הנוכחי אפרת בן שושן גזית.

מטרת הסדנה לתת מענה לקשיי ההשתלבות באקדמיה של בני ובנות דור ראשון להשכלה גבוהה. ציבור זה מצוי בתת ייצוג בתחומי מדעי הרוח והחברה, ובפרט בקרב הסגל האקדמי. האתגרים של בני ובנות הדור הראשון להשכלה הגבוהה נובעים בין היתר מהעדר מודל הורי של השכלה אקדמית, חוסר נגישות למקורות מידע וייעוץ ו/או שפת אם שאינה עברית. קשיים אלה מתבטאים באחוזי נשירה מהלימודים הגבוהים מהממוצע ובחווית 'זרות' מתמשכת בזירה האקדמית. אנו רואים חשיבות עליונה לא רק בעבודת המיפוי של האי שוויון ובחיבור בין מאבקים חברתיים שונים ומבוזרים אלא גם בקידום המודעות למושג ״דור ראשון״ שמאפשר התבוננות חוצת זהויות ונסיבות על האתגרים שבקידום שוויון באקדמיה ובחברה הישראלית.

הסדנה משלבת מפגש קבוצתי, דיון בטקסטים ביקורתיים על האקדמיה, ופיתוח מיומנויות של התמקצעות אקדמית בנושאים: קריאה וכתיבה אקדמית (טיעונים, הצעות מחקר, מאמרים), כתיבת קורות חיים ואבסטרקטים, הגשת הצעות לכנסים ולמלגות, הצגה בכנסים, כינון ואתגרים בקשרי הנחייה, פנייה לכתבי עת, העסקה אקדמית וזכויות עובדים, ונטוורקינג אקדמי. בנוסף, כוללת הסדנה תוכנית חונכות 'ממוקדת משימה' שמטרתה לתת תמיכה אקדמית למשימות שיש להן חשיבות מרכזית בתהליך ההתמקצעות האקדמית, וכאלו הנמצאות ב"שטחים האפורים" שבין מנחה ומונחה.

השנה מתקיימת הסדנה הרביעית באוניברסיטת תל אביב בהשתתפות כעשרים סטודנטיות.ים בתחילת דרכם במסלול מחקרי לדוקטורט. במקביל לסדנה הזו, מתקיימת זו השנה השלישית בשיתוף פרויקט סאווה של הדקנאט סדנה נוספת לכחמישים סטודנטיות/ים פלסטיניות/ים, מרביתם בסיום תואר ראשון או שני. הסדנה מתקיימת בערבית עם מרצות ומרצים פלסטיניות/ים.
השנה נפתחה סדנה חדשה באוניברסיטת בן גוריון, ובאמצע מרץ תיפתח עוד אחת במכללת תל חי, לתלמידות/ים לקראת סיום תואר ראשון. בהמשך השנה תיפתח גם סדנה לדוקטורנטיות/ים באוניברסיטה העברית, תחת המרכז לרב תרבותיות וגיוון.

בנוסף חברות אקדמיה לשוויון מקדמות מודעות באקדמיה לדור ראשון באמצעות השתתפות בכנסים, מחקרים, ופרסומים במסגרות שונות.


 

  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page