top of page

    מאבקי עובדים באקדמיה
 

צוות מאבקי עובדים באקדמיה מפתח דיון ביקורתי בהשלכות הניאוליברליזציה של האקדמיה על מעמד העובדים/ות, נאבק בתרבות ההעסקה הפוגענית ופועל ליצירת רשת לתמיכה הדדית ולשמירה על הזכויות והמעמד של העובדים והעובדות בכל הדרגים, בין השאר על ידי קידום שיתופי פעולה בין מאבקים ובין ארגוני העובדים.

 

אקדמיה לשוויון רואה בהתארגנות עובדים רכיב חשוב מאין כמוהו בהשגתה לאקדמיה שוויונית וצודקת יותר. אנו מאמינים כי לכל העובדים האקדמיים - מעובדות הניקיון ועד הסגל הבכיר, באוניברסיטאות ובמכללות - עומדת הזכות להתארגן כדי לדרוש שיפורים בתנאי עבודתם והעסקתם וכי לקהילה האקדמית כולה יש אינטרס שחבריה יהנו מהעסקה מתגמלת והגונה ומחופש אקדמי. על מנת לקדם את החזון הזה אנו מתגייסים כדי לסייע במאבקי עובדים ברחבי האקדמיה, להפיץ מידע על המאבקים הללו, ולקדם תיאום ושיתוף פעולה הדוקים יותר בין הארגונים השונים המאגדים עובדים בקמפוס.

ליצירת קשר: info@academia4equality.com

  • TikTok
  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page