top of pageאקדמיה נאוליברלית

אנו שואפות להנגיש ידע ביקורתי על האקדמיה לציבור בישראל ולהפוך את הידע הנצבר בעולם לרלוונטי להקשר של האקדמיה הישראלית. באמצעות אירועים ציבוריים, הרצאות ואירוח של דובריםות, אנו מפיצים את הידע שנצבר בעולם על השפעות הנאוליברליזציה על האקדמיה. בנוסף, אנו רואים את ארגוננו כחלק מתנועות גלובליות ביקורתיות שצומחות באקדמיה, כמו התנועה לדמוקרטיזציה של מאגרי המידע (open source), התנועה לחשיבה מחדש על מוסד האקדמיה, והתנועה לדקולוניזציה של האקדמיה.

המחאה נגד האקדמיה הנאוליברלית היא תופעה גלובלית ואנו מנסים לקדם מודעות אליה ופעילות ביקורתית נגד התרבות האקדמית הנאוליברלית בישראל. הביטויים הרבים שאנו נתקלים בהם של תופעות המוכרות לכולנו הם ״דבק״ מאחד באקדמיה לשוויון. למשל, מציאות שבה המחקר הופך לכלי כלכלי, ובה מצטמצם המקום והערך של ייצור ידע ותרבות מקומית, העובדה שאקדמאים נדרשים לגייס תקציבים באופן שקובע מי ישאר בפנים ומי ידחק החוצה, העובדה שמרבית המרצים/ות באקדמיה הנאוליברלית הם עובדים להשכיר, חסרי תנאים הנעים ממוסד למוסד כדי להתפרנס, בלי יכולת לחקור או להתפתח. בין היוזמות שתמכנו בהם עד כה הם מאבק עובדות הנקיון לתנאי העסקה הוגנים ובדרישה להעסקה ישירה ומאבקי הסגל במכללות המתוקצבות. שמנו לב, כי מרבית היוזמות החברתיות העוסקות במאבקים כאלה בקמפוסים מבוזרות ואינן עוסקות ישירות בנושא האקדמיה הנאוליברלית. הפעילויות שאקדמיה לשוויון מארגנת בנושא חותרות לחבר בין התופעות השונות והמאבקים השונים ולהבינן על רקע זה. חודשים ספורים לאחר הקמת הארגון ב- 2015 קיימנו ערב עיון תחת הכותרת ״למכור, לקנות, לפקח״ ובו חיברנו בין תופעות ומאבקים שונים. חברינו מקדמים תמיכה בהכרה בפרסומים בשפות המקום לצרכי קידום באקדמיה וארגנו כנס בנושא במכון ון ליר. אנו מנגישים באופן שוטף ידע שמפותח בעולם על האקדמיה הנאוליברלית, למשל, על החלטת אוניברסיטת חנט בבלגיה ואוניברסיטאות מובילות אחרות לבטל את ההסתמכות על תעשיית מדדי הפרסומים והאינדקסים הגלובלית בהחלטות לגבי מינויים וקידום. בינואר 2018 אירחנו במכון שחרית את אחד ממובילי התנועה העולמית להנגשה של הידע האקדמי, פרופ׳ גיא גלטנר, שחוקר ומבקר את תעשיית הפרסומים האקדמיים למטרות רווח (לסיכום האירוע). אקדמיה לשוויון שואפת בפעילות זו לקדם מדיניות וערכים של השכלה ציבורית איכותית ושוויונית לכל.


בנוסף, ברוח חזון הארגון, אנו מקדמים דיון ציבורי על השיח הרווח מימין ומשמאל בתביעה "להשאיר את הפוליטיקה מחוץ לאקדמיה." כולנו גם יודעים שהאקדמיה רוויה בפוליטיקה, בהחלטות פוליטיות ובתופעות פוליטיות – מן ה"פוליטיקה" של ועדות המינויים, עבור ב"פוליטיקה" שמכריעה מי נמצא באקדמיה ומי לא, ובאלו עמדות ותפקידים, ועד ה"פוליטיקה" המתבטאת בהחלטות עקרוניות על מהות הידע, עיצובו, אצירתו והוראתו. במסגרת זו יזמנו ב- 2016 סדרה לימודית בתיאוריה של האקדמיה תחת הכותרת ״מה פוליטי באקדמיה?״ וארגנו אירוע במסגרתה במכללת תל חי.

  • TikTok
  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page