top of page
חיפוש
  • A4E

אקדמיה לשוויון במשבר הקורונה

משבר הקורונה הציף סוגיות בוערות של אי שוויון באקדמיה ובכלל ועם התמשכותו לאורך שארית שנת 2020 הלכו והתבהרו ההשלכות החברתיות והפוליטיות החריפות שלו. תחושת הריחוק והבידוד של האדם מסביבתו בזמן המשבר תורמת למצב רוח ירוד וחרדה ומעלה אתגרים פסיכולוגיים לא פשוטים בקרב רבים מעמנו שבחיי היומיום מוצאים את הכוחות והמשאבים להרים יוזמות ופעילות ולסייע לאחרים. מיד עם פרוץ הגל הראשון של המגפה, אקדמיה לשוויון קיימה מפגשי חברים וחברות שבועיים בזמנים קבועים במטרה להציע מרחב של תמיכה ולמידה על הצרכים - האישיים - החומריים והאקדמיים שעולים מתוך משבר הקורונה והצליחה להרחיב את ההיכרות והידידות ברשת הפעילות. ארגנו אירועים חשובים לקהילתנו, כמו למשל, מפגש עם פרופ' ורד סלונים נבו שהתמקד בגישה אסטרטגית קצרת מועד להתמודדות עם חרדה ועסק בדרכים אסטרטגיות להתמודדות עם חרדות שונות. הארגון פתח קבוצת 'תמיכה טיפולית בימי קורונה ללא תשלום לחבריו וחברותיו בהנחייתה של ח'יזראן ספדי, עובדת סוציאלית ומנחת קבוצות טיפולית. קיימנו והשתתפנו בדיונים ציבוריים חשוביםבעתיד ההשכלה הגבוהה והפעולה הנדרשת לנו נוכח השינויים הצפויים. בין הדוברים שהשתתפו באירוע של אקדמיה לשוויון בנושא המשבר, היו פרופ' יוסי דהאן - מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן וראש צוות המומחים של המשבר לתחום החינוך ומחברי מסמך ההשכלה הגבוהה של צוות המומחים האלטרנטיבי, ד"ר הללי פינסון, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון, ד"ר גל לוי, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה וטארק יאסין - מזכ"ל תא חד"ש באוניברסיטת חיפה.


המפגשים השבועיים האינטנסיביים נמשכו עד קיץ 2020 שבו הורגשה חזרה לנורמליות והתברר הצורך בהתמודדות לטווח ארוך יותר עם השלכות המשבר. מתוך ההתנסות במפגשים פתוחים צמחה קבוצת תלמידות מחקר שממשיכה להפגש כצוות ושוקדת על קידום תכנים ואירועים בנושאים מגוונים.Comments


  • TikTok
  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page