top of page
חיפוש
  • info922992

מכתב המלצות לועד ראשי המכללות

לקראת פתיחת שנת הלימודים, ובעקבות התכתבותנו הקודמת עם יו״ר ועד ראשי המכללות (ור״ם), שלחנו לור"ם הכולל המלצות כלליות, ביניהן להימנע מנקיטת הליכים פליליים נגד סטודנטים ולהשקיע מחשבה ומאמצים בבנייתם של קמפוסים מכילים לכלל קבוצות האוכלוסייה.


コメント


  • TikTok
  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page