top of page
חיפוש
  • info922992

הצהרת אקדמיה לשוויון נגד השמדת ההשכלה הגבוהה בעזה

ארגון אקדמיה לשוויון קורא למוסדות האקדמיים ולאנשי אקדמיה בישראל ובעולם למחות ולפעול באופן פומבי ונחרץ נגד הרס המוסדות האקדמיים ברצועת עזה, הרס המתבצע כחלק ממתקפה רחבה שעלולה להגיע, לפי החלטת בית המשפט הבינלאומי, לכדי השמדת עם. 


מאז ראשית המלחמה הפציץ הצבא הישראלי את כל המוסדות להשכלה גבוהה בעזה. לפחות שבע אוניברסיטאות נפגעו קשה - אוניברסיטת אל אקצה, אוניברסיטת אל אסראא׳, אוניברסיטת אל אזהר, אוניברסיטת אל קודס, האוניברסיטה האיסלאמית, אוניברסיטת פלסטין ואוניברסיטת עזה - ושלוש מהן נהרסו כליל. לפחות 166 מרצים נהרגו, ביניהם שלושה נשיאים של אוניברסיטאות ו-95 דיקאנים ופרופסורים. לפחות 4237 סטודנטים נהרגו ו-7818 נפצעו.


ההרס השיטתי של האקדמיה ושל מוסדות התרבות בעזה מצטרף לפגיעה אנושה בתשתיות החיים האזרחיים שבה. ישראל מפרה במעשים אלה את חובתה על פי הדין הבינלאומי להגן על האוכלוסייה האזרחית שבשליטתה. יתר על כן, על פי החלטת בית הדין בהאג, ישראל מחויבת להגן על האוכלוסייה מפני סכנת השמדה המאיימת עליהם. ההרס המוחלט של תשתיות ההשכלה הגבוהה בעזה, ההרג של מאות מרצים, חוקרים וסטודנטים, ההרס המכוון של אלפי כיתות לימוד, מעבדות, ספריות, ארכיונים, גלריות אוניברסיטאיות, מתקני ספורט, מעונות סטודנטים ושאר מתקנים המיועדים ללימוד ולהשכלה, מהווה פגיעה אנושה ובלתי הפיכה ביכולת האוכלוסייה לנהל חיים חברתיים, מקצועיים, תרבותיים, וכלכליים.


לנוכח השתיקה וההשתקה, חובתנו כאנשי אקדמיה, כחוקרים, כמרצים, כקולגות וכבני ובנות אנוש לפעול בדחיפות ולא להמתין להמשך הפעולות הצבאיות וההרס הקטלני. אנחנו מרימות קול נגד ההרג וההשמדה, ותובעות דין וחשבון מן הממשלה שאחראית לו, בניסיון להציל את מה ואת מי שעוד ניתן להציל.


צילומי מסך מתוך תיעוד של פיצוץ אוניברסיטת אל-אסראא ב17 בינואר. X/Ramy Abdu: https://twitter.com/RamAbdu/status/1747734676800684361?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1747734676800684361%7Ctwgr%5E1acb4befa0941972e31105f15867562790af2ec9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-2088047009711009790.ampproject.net%2F2402080818000%2Fframe.html

Comments


  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page