top of page
חיפוש
  • A4E

נגד משטר הגבלות התנועה

עודכן: 30 במאי 2022

מזה שלושה עשורים, ובחסות הסכם אוסלו, מתנהלת ביורוקרטיה רחבת היקף של מניעה והגבלת תנועה של פלסטינים, ובכלל זה תנועה של סטודנטים ומרצים בין חלקיה השונים של הרשות הפלסטינית ובין שטחי הרשות ומזרח ירושלים, בטענה שמשטר זה משרת צורכי ביטחון חיוניים של ישראל. מחקר אחרי מחקר מראים כיצד הגבלות התנועה נועדו לשליטה וריסוק החברה הפלסטינית ולדיכוי החברה האזרחית, ואינן משמשות לצרכי בטחון. משטר ההיתרים וההגבלות החל על מוסדות ההשכלה הגבוהה משלים פעולה זו ופוגע אנושות ביכולתם של מוסדות אלה להכין תשתית לחברה חופשית, משכילה ועצמאית.


משטר הגבלות התנועה איננו משטר מקומי בלבד החל במחסומים שטחי הרשות לשטחים המצויים בשליטה צבאית ישראלית - מדובר במשטר תנועה בינלאומי של מניעת כניסה שיטתית באמצעות מניעת אשרות וסירובי כניסה של מרצים, סטודנטים, מדענים, ומומחים בינלאומיים מסיבות פוליטיות.


הצווים וההגבלות שפורסמו במרץ 2022 על ידי מתאם הפעולות בשטחים לגבי הגבלות ומכסות על כניסת מרצים וסטודנטים אינן פעולות חדשות. הן ממסדות ומחזקות נהלים שמטרתן פגיעה שיטתית וישירה בהשכלה הגבוהה של תושבי השטחים ופגיעה עקיפה בחברה, בכלכלה ובתרבות הפלסטינית.


בתגובה, פנינו לועד ראשי האוניברסיטאות, למתאם פעולות הממשלה בשטחים ולמשרדי החוץ, הפנים, הביטחון והחינוך, בדרישה ברורה - חופש תנועה מלא למרצות ולסטודנטיות, ביטול המכסות על כניסת מרצות וכל ההגבלות שפוגעות בחופש האקדמי ללמוד, לחקור, וליצור קשרים אקדמיים.


אנו מצטרפים לקולגות שלנו מאוניברסיטאות פלסטיניות בקריאה לארגונים אקדמיים בארץ ובעולם למחות נגד עם הנהלים ולסרב לפעול על פיהם.


דרישה לביטול משטר הגבלות התנועה הפוגע בפעילויות אקדמיות במוסדות פלסטינים להשכלה גבוהה
.pdf
הורידו את PDF • 472KB

Comentários


  • TikTok
  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page