top of page
חיפוש
  • info922992

אקדמיה לשוויון תומכת במאבקו של סגל ההוראה והמחקר של אוניברסיטת תל אביב נגד פיטורים נרחבים במדעי הרוח

עודכן: לפני 7 ימים

החודש התבשרנו שהנהלת הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב מתכננת לפטר 10.5% מסגל ההוראה נעדר הקביעות (״הזוטר״) ולצמצם בצורה משמעותית (עוד 4%) את היקף המשרה של חברות.י סגל זה, מהלך שיפגע ב-39 עובדות.ים. התוכניות האלה קודמו בלי לעדכן את הארגון היציג, ארגון סגל ההוראה והמחקר. ב 28 במאי 2024, כתבנו לראשי אוניברסיטת תל אביב כדי להפציר בהם לא לעשות את השגיאה הזו.


הצטרפנו לדרישת ארגון סגל ההוראה והמחקר שהנהלת אוניברסיטת ת״א תעביר נתונים מדויקים ומלאים לגבי הירידה בהרשמה, שהיא החמורה ביותר מבין האוניברסיטאות; לגבי גובה הקיצוצים בעשור האחרון; ובנוגע למצבה התקציבי של הפקולטה. אנו גם קוראים לדון במודל התקצוב של הפקולטה, שכיום אינו מחשיב סטודנטים.ות מפקולטות אחרות הלוקחים בה קורסים.


מעבר לכך, אנו מתנגדות ליישור הקו של ההנהלות עם תוכניות הממשלה מתוך ההיגיון הקפיטליסטי הצר שהולך נגד קידום מחקר שלא משיקולים כלכליים או ״ביטחוניים״. כפי שתיאר זאת סמוטריץ׳: "הכסף הגדול נמצא במקצועות לא מקדמי כלכלה כמו לימודי פילוסופיה." הממשלה מאיימת בקיצוץ נוסף של 300 מיליון ש״ח בהשכלה הגבוהה, בהמשך לקיצוץ של 450 מיליון ש״ח בשנה שעברה. במציאות, "הכסף הגדול" נמצא בהשקעות הציבוריות במלחמה העקובה מדם, בכיבוש ובמפעל ההתנחלויות.


פנינו במכתבנו לפרופ׳ פורת באופן מיוחד. כתבת שחיזוק מדעי הרוח נמצא גבוה בסדר העדיפויות שלך, ועכשיו ההזדמנות לפעול. דוגמא להנהגה שעשתה בדיוק את זה היא הנהלת אוניברסיטת סטנפורד בתקופת מלחמת העולם השנייה: דוקא בשיאה של תקופה בה המשק האמריקאי היה כולו מגויס, והמעורבות של הצבא בכל אספקט בחיים רק העמיקה, הנשיא וילבור פתח את הפקולטה למדעי הרוח בסטנפורד בשנת 1942 בהשקעה גדולה, שפירותיה ניכרים עד היום. אנחנו מאמינים שמנהיגות כזו גם היום תוכל לחזק את כלל האוניברסיטה. 
Comments


  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page