top of page

אקדמיה לשוויון היא ארגון חברות וחברים החותר לקידום שוויון וייצוג באקדמיה של כל הציבורים החיים בישראל, מתוך אמונה שכך נקדם צדק ושוויון בחברה כולה. אנו נאבקים במעורבות של האקדמיה הישראלית בדיכוי בשטחים הכבושים ונלחמים בניצול יחסי מרות, בהטרדה מינית ובהשתקה של קולות ביקורתיים בארץ ובעולם. הפעילות המשותפת של הצוותים שלנו, המחברים סטודנטיות/ים, תלמידות ותלמידי מחקר ומרצות/ים, מניחה את היסודות לסולידריות חוצת מעמדות ומוסדות ולהישגים בשורה של מאבקים לשינוי פני האקדמיה והחברה בישראל.

teams

צוותים ופרויקטים - כתנועה שורשית (grassroots movement) העוסקת בתחומים מגוונים אקדמיה לשוויון פועלת באמצעות צוותים יעודיים ביוזמת ובהובלת החברות והחברים, ובתמיכת הועד. כל צוות מרכז את הקשר וההתארגנות בין חברותיו בארץ ובעולם ומעדכן את כלל חברות הארגון על פעילותו.

  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page