top of page
חיפוש
  • info922992

אכיפה בררנית בטכניון: מכתב אקדמיה לשוויון להנהלה

עודכן: 15 בינו׳

לקראת החזרה לקמפוס, שלחנו מכתב להנהלת הטכניון בנוגע לאופן הטיפול בתלונות כנגד סטודנטים.ות.

מספר מקרים בהם פלסטינים ופלסטיניות הואשמו בפרסום ביטויים של הסתה ותמיכה בטרור ברשתות החברתיות, הגיעו לכדי השעיה מהלימודים והגשת תלונות למשטרה ומעצר לתקופות ממושכות. לכל אורך התקופה, הרשתות החברתיות הוצפו גם בפרסומים ושיתופים, על ידי סטודנטים וסטודנטיות יהודים בטכניון, הקוראים במפורש לרצח פלסטינים, נכבה 2, גירוש של תושבים, מחיקת ערים, ועוד. ככל הידוע לנו, מקרים אלה לא טופלו באופן דומה ובאותה מידה של חומרה.


מציאות שבה הרדיפה של סטודנטים אחר סטודנטים אחרים, מופנית רק כלפי צד אחד ומכתיבה את אופן הטיפול בתופעה,

היא בלתי נסבלת. לצערנו, לטיפול בררני מסוג זה יש השלכות חמורות על תחושת הביטחון והשייכות של הסטודנטים הפלסטינים והסטודנטיות הפלסטיניות בטכניון, ותהיה להן השפעה רבה על החזרה לקמפוס, ההולכת ומתקרבת. בעת כזאת, של מתחים עזים בין קבוצות שונות בקמפוס, חשוב לפעול לצמצום התנגשויות במרחב האקדמי ולא לעודד רדיפה של סטודנטים, אלא ליצור סביבה בטוחה, מכילה, יציבה ותומכת ככל האפשר, עבור כל הבאות והבאים בשערי המוסד האקדמי. לאור ההצהרות של אס״ט, במכתב מ- 7/12/23, כי בכוונת ארגון הסטודנטים להמשיך ולרדוף סטודנטים ערבים בטכניון בדרכים שונות, יש חשיבות רבה לכך שהנהלת הטכניון תוקיע באופן ברור ונחרץ רדיפה מכל סוג שהוא.


חשוב לנו להדגיש כי אין אנו מבקשים להגביר את הפיקוח והרדיפה בקמפוס, כלפי מי מהסטודנטים, אלא לעמוד על החשיבות של התייחסות ברורה ומפורשת לכל ביטוי של הסתה, ללא הבדל מה מקורו וכלפי מי הוא מופנה, למען הבטחת הביטחון ותחושת השייכות של כל באי הטכניון.


Comments


  • TikTok
  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page