top of page
חיפוש
  • info922992

שחררו מיידית את פרופ׳ שלהוב קבורקיאן והפסיקו את החקירה שלה!

היום, 18 באפריל, עצרה משטרת ישראל את פרופ׳ נדירה שלהוב קבורקיאן אך ורק בגלל התבטאויות.


מעצרה לחקירה של פרופ' שלהוב קיבורקיאן הוא צעד פשיסטי בוטה, שבו המשטרה מגוייסת לסתימת פיות והשתקת ביקורת. המעצר והחקירה מגיעים בעקבות החלטות של הנהלת האוניברסיטה העברית להשעות את פרופ' שלהוב-קבורקיאן מהוראה והתבטאויות חריפות של האוניברסיטה נגדה. למרות שהאוניברסיטה ביטלה את ההשעיה, בחברה שבה השלטון אינו מחוייב להגנה על חופש הביטוי וערכי האקדמיה וארגוני ימין פועלים כזרוע של השלטון על מנת להטיל אימה על המיעוט הפלסטיני ולהשתיק כל ביקורת, ברור כי המתקפה של הנהלת האוניברסיטה העברית על פרופ' שלהוב-קבורקיאן התירה את דמה. הפגיעה חמורה במיוחד כאשר היא מופנית כלפי מי שנמנית עם קבוצת מיעוט.


אין בדברי פרופ' שלהוב-קבורקיאן ולו שמץ הסתה, איום, תמיכה בטרור או בגזענות, או הכחשת הטבח ב-7 באוקטובר. יש בהם הצגה של פרספקטיבה ביקורתית על ההתנהלות הישראלית במלחמה הנוכחית והצבעה על הצורך התמידי בביסוס עובדתי של טענות. חופש הביטוי והמחקר הוא נשמת אפה של האקדמיה, ובלעדיו אין לה זכות קיום. כחברי סגל וחברי הקהילה האקדמית אנו דורשים:

  • על הנהלת האוניברסיטה העברית להבהיר במפורש כי היא מתנגדת לחקירה ולמעצר של פרופ' שלהוב-קבורקיאן ושל כל אדם אחר בגין התבטאויות בלתי אלימות ובלתי מסיתות, ולדרוש את שחרורה.

  • על המשטרה לשחרר את פרופ' שלהוב-קבורקיאן באופן מיידי ולהפסיק את החקירה נגדה. 

  • על היועצת המשפטית לממשלה להורות למשטרה להפסיק את החקירה.


אנו קוראים לארגוני הסגל האקדמי להצטרף לדרישות אלו. 


אם רדיפתה של פרופ' שלהוב-קבורקיאן תימשך, אף אחת מאיתנו לא תהיה בטוחה.

חופש הביטוי והמחקר, האפשרות לקיים שיח ציבורי ולחתור לאמת, כולם מצויים תחת איום ממשי.Comments


  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page